Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, като Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проектът се реализира в отговор на пандемията Covid-19, която доведе до по-голяма бедност и по-голям стрес върху възрастните, предимно жени живеещи в отдалечени селски райони. Той има за цел да покаже как целевата аудитория съвместно с неправителствени организации могат да се справят с извънредни ситуации и да изгради основа за устойчиво развитие на селските територии. От ключово значение е да се преодолее схващането, чв селските райони са основно структура за производство на храна, като цели да насърчи създаването на по-широка визия касаеща селските общности като полюси на развитие. Факторите, които ще се вземат впредвид касаят местното културно наследство, природните ресурси, творчеството и социалното приобщаване като стратегии за възстановяване на селските райони целящи бързо подпомагане на прехода им към устойчиво бъдеще чрез туризъм.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, като Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.