Prin intermediul proiectului FLAVOURS OF EUROPE, consorțiul va elabora materiale de instruire inovative și de înaltă calitate, bazate pe nevoile de îmbunătățire a competențelor persoanelor adulte slab calificate și în special a femeilor în vederea creării de afaceri și dezvoltarea de comunități incluzive în regiunile rurale cu populație în scădere și/sau regiuni afectate de criza economică generată de COVID-19. Proiectul Flavours of Europe își propune să elaboreze până în 2023 o nouă programă educațională destinată creșterii abilităților a peste 800 de adulți, în special femei cu oportunități reduse din zonele rurale defavorizate prin dezvoltarea de comunități incluzive prin intermediul patrimoniului turistic gastronomic.
Proiectul prezintă câteva răspunsuri la criza generată de COVID-19 ce a generat mai multă sărăcie și mai multă presiune asupra adulților, mai ales asupra femeilor din zonele rurale îndepărtate. Are ca scop indicarea modului în care persoanele adulte, femeile și ONG-urile din zonele rurale pot face față situațiilor de urgență și construiește elementele de bază pentru a regândi criza curentă ca un punct crucial în dezvoltarea zonelor rurale. Reprezintă cheia necesară pentru a depăși ideea că zonele rurale sunt sisteme de producere de alimente, făcând apel la o viziune mai largă, acestea devenind polii dezvoltării bazate pe patrimoniul local, resurse naturale, creativitate și incluziune socială ca elemente esențiale pentru a renaște zonele rurale și pentru a oferi suport imediat în tranziția lor către un viitor sustenabil prin turism.

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.