CARTA ALBĂ privind Marketingul Digital în Turismul Gastronomic

CARTA ALBĂ privind Marketingul Digital în Turismul Gastronomic Carta albă privind MARKETINGUL DIGITAL ÎN TURISMUL GASTRONOMIC este un studiu de cercetare realizat în șase țări diferite (Bulgaria, Grecia, Italia, Portugalia, România și Spania) asupra legăturii ce există între gastronomia specifică și turism în zonele rurale din aceste țări.

Carta albă privind MARKETINGUL DIGITAL ÎN TURISMUL GASTRONOMIC reprezintă o cercetare asupra tendințelor viitoare ale capitalului uman din sate, centrate asupra persoanelor adulte, în special femei, cu rol cheie asupra performanțelor strategiilor de dezvoltare incluzivă a comunităților rurale prin turism gastronomic, în care instituțiile privare, antreprenorii, muncitorii, sectorul public, universitățile și centrele de instruire vocațională, printre altele, sunt esențiale pentru dezvoltarea benefică și sustenabilă a sectorului turistic.

Obiective specifice:

Detalii:

  • să investigheze prin analiza politicilor și a documentelor, precum și prin sondaje cantitative și calitative
  • să investigheze furnizarea de oportunități în public/sector pentru cursuri de formare digitală și de angajare, servicii pentru adulți slab calificați, instrumente, consultanță etc
  • să identifice și să desemneze 8 medii de învățare în turism (1 mediu per partener) formate din părți interesate din turism din zonele rurale defavorizate.

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.