Бяла книга за гастрономия, културно наследство и туризъм, дигитален маркетинг

Проектът се реализира в отговор на пандемията Covid-19, която доведе до по-голяма бедност и по-голям стрес върху възрастните, предимно жени живеещи в отдалечени селски райони. Той има за цел да покаже как целевата аудитория съвместно с неправителствени организации могат да се справят с извънредни ситуации и да изгради основа за устойчиво развитие на селските територии. От ключово значение е да се преодолее схващането, чв селските райони са основно структура за производство на храна, като цели да насърчи създаването на по-широка визия касаеща селските общности като полюси на развитие. Факторите, които ще се вземат впредвид касаят местното културно наследство, природните ресурси, творчеството и социалното приобщаване като стратегии за възстановяване на селските райони целящи бързо подпомагане на прехода им към устойчиво бъдеще чрез туризъм.

Бялата книга за ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ НА ГАСТРОНОМИЯТА, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМА е проучване в шест различни страни от Европа (България, Гърция, Италия, Португалия, Румъния и Испания) за връзката между специфична гастрономия и туризъм в селските райони от тези страни.

Конкретни цели

Проектът Flavors of Europe има за цел:

  • да осъществи изследването, чрез анализ на политики и документи, както и чрез количествени и качествени проучвания
  • да се проучи предоставянетона възможности в публичния сектор/сектора за курсове за обучение в областта на дигиталните технологии и заетостта, услуги за нискоквалифицирани възрастни, инструменти, консултантски услуги и др.
  • да се идентифицират и определят 8 среди за обучение в областта на туризма, формирани от участващите страни в проекта.

Тази инициатива е резултат от проекта "Вкусовете на Европа", който има за цел да разработи до 2023 г. нова образователна програма за повишаване на уменията на повече от 800 възрастни, най-вече на жени с ограничени възможности от необлагодетелствани селски райони, за асоциране и приобщаване в селския туризъм, свързан с гастрономическото наследство.