Брошура Вкусовете на Европа

Brosura FLAVOURS of Europe

Бюлетин №1 – януари 2023 г

Newsletter 1 FLAVOURS of Europe (EN)

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, като Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.