Φυλλάδιο "Flavours of Europe"

Brosura FLAVOURS of Europe

Ενημερωτικό δελτίο Νο. 1 – Ιανουάριος 2023

Newsletter 1 FLAVOURS of Europe (EN)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση του  πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.