Σχετικά με το έργο


Η πρωτοβουλία αυτή είναι το αποτέλεσμα του έργου "Flavours of Europe", το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη, έως το 2023, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων περισσότερων από 800 ενηλίκων, ιδίως γυναικών με λιγότερες ευκαιρίες που προέρχονται από υποβαθμισμένες αγροτικές περιοχές, για τη δημιουργία μίας συμπεριληπτικής κοινότητας μέσω του γαστρονομικού τουρισμού.

 2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023