Данни за контакт

  Настоящ адрес:

  ул. Лейтенант Драгеску, не. 9, Piatra-Neamt,
  Neamt, 610125, Румъния

  Телефонен номер:

  Phone: +40 233 218071

  факс:

  Fax: +40 233 218072

  Електронна поща:

  Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, като Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.