Курс за обучение по цифровизация на селското гастрономическо културно наследство в Европа

Курсът за обучение ще съдържа набор от образователни ресурси, съобразени с потребностите от обучение, посочени в споменатия по-горе доклад.

Четири практически и приложими дигитални наръчника за възрастни, предимно жени с ниска квалификация, в затруднено икономическо положение, живеещи в отдалечени селски райони: безработни или желаещи да развият стартъпи, като местен кулинарен център в селския туризъм, обхваща следните теми:

Наръчник 1: Предприемач в моето село

 • - Как да стартирате нов бизнес, като създадете местен гастрономически бизнес
 • - Правни рамки и необходими стъпки,
 • - Как да се осигури удовлетворение от местната храна,
 • - Как да се гарантира и измерва качеството, стойността,
 • - Как да се отговори на очакванията на туристите,
 • - Необходими хигиенни условия
 • - Разходи и рискове
 • - Казуси и примери за добри практики"

Наръчник 2: Бранд и имидж за моята кулинарна локация

 • - Как да създадем имидж на местната гастрономическа локация като туристическа дестинация,
 • - Как да използваме различните канали на социалните медии за дигитален маркетинг, кампании и работа в мрежа, изграждане на общности, канали за разпространение
 • - Комуникация и разказване на истории
 • - Как да се осигури устойчивост и подкрепа за местната общност
 • - Туристическа дестинация и гастрономически пазар
 • - Удовлетвореност от храната във връзка с цялостното преживяване на туристите
 • - Как да работим с туристически агенции и да се присъединим към маршрутите на гастрономическия туризъм
 • - Казуси и примери за добри практики"

Наръчник 3: Десет стъпки за дигитализация на културното наследство в областта на гастрономията

 • - Как да цифровизираме и популяризираме идентичността на културното наследство на селската гастрономия, включително: рецепти, ястия, съставки, местни суровини и местни производители, стари кухненски съоръжения (пещи за печене, инструменти, камини), разказване на легенди, песни и облекло, свързани с храната, традиции;
 • - Идентифициране и дигитализация на етноразнообразието и биоразнообразието в селските райони;
 • - Как да се създаде база данни за национален и европейски списък на рецепти.
 • - Казуси и примери за добри практики"

Наръчник 4: От моето село мога да бъда навсякъде по света

 • - Действия в подкрепа на туристическите предприятия за преминаване към цифрови технологии
 • - Как да планирате и прилагате стратегия за дигитален маркетинг
 • - Създаване и управление на онлайн репутация и използване на социалните медии
 • - Маркетинг на вашия бизнес
 • - Как едно МСП в областта на хранителния туризъм може да се популяризира като гастрономическа дестинация в дигиталния свят
 • - Казуси и примери за добри практики"

Набор от дигитални инструменти за обучение в центрове за професионално обучение

Комплектът за обучение ще бъде насочен към приобщаващото развитие на общността чрез насърчаване на туризма и стимулиране на човешкия ресурс в общностите. Целта е да се осигурят по-ефективни методи за по-добро управление на техните местни хранителни ресурси и да се осъществи принос в разработването на политики за развитие на туризма на общността.

Очакваното въздействие върху основната целева група е създаването на нови материали, които им позволяват да развият по-добри предприемачески умения за управление на туризма, свързан с културното хранително наследство. Четирите модула на учебния комплект ще предложат образователен материал, съставен от теория, практически примери, упражнения, инструменти за оценка, за да се подобрят компетенциите на заинтересованите страни от 8-те центъра за учебна туристическа среда.

Тази инициатива е резултат от проекта "Вкусовете на Европа", който има за цел да разработи до 2023 г. нова образователна програма за повишаване на уменията на повече от 800 възрастни, най-вече на жени с ограничени възможности от необлагодетелствани селски райони, за асоциране и приобщаване в селския туризъм, свързан с гастрономическото наследство.